FANDOM


{
 "allytips": [
  "Trafienie Ciosem Półksiężyca jest bardzo ważne, ale nie obawiaj się chybiać. Czas odnowienia jest krótki, a koszt many niski.",
  "Zdecyduj, kiedy rzucać Lunarny Skok bez Księżycowej Poświaty, a kiedy poczekać na kolejny Cios Półksiężyca.",
  "Użyj Zewu Księżyca i Lunarnego Skoku, by trzymać się blisko celów, i aktywuj Ostrze Księżycowej Poświaty, by zadać dodatkowe obrażenia."
 ],
 "blurb": "„Jestem światłem, które krąży w duszy księżyca.”<br><br>Diana, wyposażona w zakrzywione, księżycowe ostrze, jest wojowniczką Lunari – członków wyznania, które praktycznie już nie istnieje na terenach otaczających Górę Targon. Odziana w lśniącą zbroję w...",
 "enemytips": [
  "Staraj się unikać Ciosu Półksiężyca lub uciec, jeśli jesteś pod wpływem Księżycowej Poświaty.",
  "Kule Księżycowej Kaskady istnieją tylko kilka sekund. Unikaj przez ten czas Diany i zaatakuj ją, kiedy tarcza zniknie.",
  "Diana może grać bardzo agresywnie, jeśli użyje Lunarnego Skoku bez Księżycowej Poświaty, ale łatwo zaszkodzić jej poprzez spowolnienie lub ogłuszenie, gdy nie może wrócić do pierwotnej pozycji."
 ],
 "id": 131,
 "image": {
  "full": "Diana.png",
  "group": "champion",
  "h": 48,
  "sprite": "champion0.png",
  "w": 48,
  "x": 0,
  "y": 96
 },
 "info": {
  "attack": 7,
  "defense": 6,
  "difficulty": 4,
  "magic": 8
 },
 "key": "Diana",
 "lore": "„Jestem światłem, które krąży w duszy księżyca.”<br><br>Diana, wyposażona w zakrzywione, księżycowe ostrze, jest wojowniczką Lunari – członków wyznania, które praktycznie już nie istnieje na terenach otaczających Górę Targon. Odziana w lśniącą zbroję w kolorze nocnego śniegu, jest żywym ucieleśnieniem mocy srebrnego księżyca. Przepełniona esencją Aspektu spoza szczytu Targonu, Diana nie jest już w pełni człowiekiem i stara się pojąć swoją moc i cel egzystencji na tym świecie.",
 "name": "Diana",
 "partype": "Mana",
 "passive": {
  "description": "Zyskuje prędkość ataku. Co trzeci cios zadaje pobliskim przeciwnikom dodatkowe obrażenia magiczne.",
  "image": {
   "full": "Diana_Passive_LunarBlade.png",
   "group": "passive",
   "h": 48,
   "sprite": "passive0.png",
   "w": 48,
   "x": 0,
   "y": 96
  },
  "name": "Ostrze Księżycowej Poświaty",
  "sanitizedDescription": "Zyskuje prędkość ataku. Co trzeci cios zadaje pobliskim przeciwnikom dodatkowe obrażenia magiczne."
 },
 "skins": [
  {
   "id": 131000,
   "name": "default",
   "num": 0
  },
  {
   "id": 131001,
   "name": "Mroczna Walkiria Diana",
   "num": 1
  },
  {
   "id": 131002,
   "name": "Księżycowa Bogini Diana",
   "num": 2
  },
  {
   "id": 131003,
   "name": "Piekielna Diana",
   "num": 3
  },
  {
   "id": 131011,
   "name": "Diana Krwawego Księżyca",
   "num": 11
  }
 ],
 "spells": [
  {
   "cooldown": [
    10,
    9,
    8,
    7,
    6
   ],
   "cooldownBurn": "10/9/8/7/6",
   "cost": [
    55,
    55,
    55,
    55,
    55
   ],
   "costBurn": "55",
   "costType": " pkt. many",
   "description": "Diana wykonuje zamach ostrzem, tworząc pocisk księżycowej energii w kształcie łuku, który zadaje obrażenia, a następnie wybucha. Trafieni wrogowie zostają dotknięci osłabieniem „Księżycowa Poświata” i ujawnieni, o ile nie byli ukryci. ",
   "effect": [
    null,
    [
     60,
     95,
     130,
     165,
     200
    ],
    [
     15,
     15,
     15,
     15,
     15
    ],
    [
     55,
     55,
     55,
     55,
     55
    ],
    [
     3,
     3,
     3,
     3,
     3
    ],
    [
     0,
     0,
     0,
     0,
     0
    ],
    [
     0,
     0,
     0,
     0,
     0
    ],
    [
     0,
     0,
     0,
     0,
     0
    ],
    [
     0,
     0,
     0,
     0,
     0
    ],
    [
     0,
     0,
     0,
     0,
     0
    ],
    [
     0,
     0,
     0,
     0,
     0
    ]
   ],
   "effectBurn": [
    "",
    "60/95/130/165/200",
    "15",
    "55",
    "3",
    "0",
    "0",
    "0",
    "0",
    "0",
    "0"
   ],
   "image": {
    "full": "DianaArc.png",
    "group": "spell",
    "h": 48,
    "sprite": "spell2.png",
    "w": 48,
    "x": 240,
    "y": 48
   },
   "key": "DianaArc",
   "leveltip": {
    "effect": [
     "{{ e1 }} -> {{ e1NL }}",
     "{{ cooldown }} -> {{ cooldownNL }}"
    ],
    "label": [
     "Obrażenia",
     "Czas odnowienia"
    ]
   },
   "maxrank": 5,
   "name": "Cios Półksiężyca",
   "range": [
    900,
    900,
    900,
    900,
    900
   ],
   "rangeBurn": "900",
   "resource": "{{ cost }} pkt. many",
   "sanitizedDescription": "Diana wykonuje zamach ostrzem, tworząc pocisk księżycowej energii w kształcie łuku, który zadaje obrażenia, a następnie wybucha. Trafieni wrogowie zostają dotknięci osłabieniem „Księżycowa Poświata” i ujawnieni, o ile nie byli ukryci.",
   "sanitizedTooltip": "Tworzy pocisk księżycowej energii w kształcie łuku, zadając {{ e1 }} (+{{ a1 }}) pkt. obrażeń magicznych. Trafieni wrogowie zostają naznaczeni Księżycową Poświatą, co ujawnia ich na {{ e4 }} sek., o ile nie byli ukryci.",
   "tooltip": "Tworzy pocisk księżycowej energii w kształcie łuku, zadając {{ e1 }} <span class=\"color99FF99\">(+{{ a1 }})</span> pkt. obrażeń magicznych.<br><br>Trafieni wrogowie zostają naznaczeni Księżycową Poświatą, co ujawnia ich na {{ e4 }} sek., o ile nie byli ukryci.",
   "vars": [
    {
     "coeff": [
      0.7
     ],
     "key": "a1",
     "link": "spelldamage"
    }
   ]
  },
  {
   "cooldown": [
    10,
    10,
    10,
    10,
    10
   ],
   "cooldownBurn": "10",
   "cost": [
    60,
    70,
    80,
    90,
    100
   ],
   "costBurn": "60/70/80/90/100",
   "costType": " pkt. many",
   "description": "Diana tworzy trzy orbitujące kule, które wybuchają w zetknięciu z wrogami, zadając obrażenia obszarowe. Otrzymuje także tymczasową tarczę absorbującą obrażenia. Jeśli trzecia kula wybuchnie, tarcza zostaje wzmocniona.",
   "effect": [
    null,
    [
     5,
     5,
     5,
     5,
     5
    ],
    [
     22,
     34,
     46,
     58,
     70
    ],
    [
     40,
     55,
     70,
     85,
     100
    ],
    [
     1,
     1,
     1,
     1,
     1
    ],
    [
     5,
     5,
     5,
     5,
     5
    ],
    [
     0,
     0,
     0,
     0,
     0
    ],
    [
     0,
     0,
     0,
     0,
     0
    ],
    [
     0,
     0,
     0,
     0,
     0
    ],
    [
     0,
     0,
     0,
     0,
     0
    ],
    [
     0,
     0,
     0,
     0,
     0
    ]
   ],
   "effectBurn": [
    "",
    "5",
    "22/34/46/58/70",
    "40/55/70/85/100",
    "1",
    "5",
    "0",
    "0",
    "0",
    "0",
    "0"
   ],
   "image": {
    "full": "DianaOrbs.png",
    "group": "spell",
    "h": 48,
    "sprite": "spell2.png",
    "w": 48,
    "x": 288,
    "y": 48
   },
   "key": "DianaOrbs",
   "leveltip": {
    "effect": [
     "{{ e2 }} -> {{ e2NL }}",
     "{{ e3 }} -> {{ e3NL }}",
     "{{ cost }} -> {{ costNL }}"
    ],
    "label": [
     "Obrażenia",
     "Wytrzymałość tarczy",
     "Koszt many"
    ]
   },
   "maxrank": 5,
   "name": "Księżycowa Kaskada",
   "range": [
    800,
    800,
    800,
    800,
    800
   ],
   "rangeBurn": "800",
   "resource": "{{ cost }} pkt. many",
   "sanitizedDescription": "Diana tworzy trzy orbitujące kule, które wybuchają w zetknięciu z wrogami, zadając obrażenia obszarowe. Otrzymuje także tymczasową tarczę absorbującą obrażenia. Jeśli trzecia kula wybuchnie, tarcza zostaje wzmocniona.",
   "sanitizedTooltip": "Tworzy trzy orbitujące kule, które wybuchają w zetknięciu z wrogami i zadają {{ e2 }} (+{{ a1 }}) pkt. obrażeń magicznych. Istnieją one przez {{ e1 }} sek. Zapewnia też tymczasową tarczę, zdolną pochłonąć {{ e3 }} (+{{ a2 }}) pkt. obrażeń. Jeśli trzecia kula wybuchnie, tarcza odnawia się o {{ e3 }} (+{{ a2 }}).",
   "tooltip": " Tworzy trzy orbitujące kule, które wybuchają w zetknięciu z wrogami i zadają {{ e2 }} <span class=\"color99FF99\">(+{{ a1 }})</span> pkt. obrażeń magicznych. Istnieją one przez {{ e1 }} sek.<br><br>Zapewnia też tymczasową tarczę, zdolną pochłonąć {{ e3 }} <span class=\"color99FF99\">(+{{ a2 }})</span> pkt. obrażeń. Jeśli trzecia kula wybuchnie, tarcza odnawia się o {{ e3 }} <span class=\"color99FF99\">(+{{ a2 }})</span>.",
   "vars": [
    {
     "coeff": [
      0.2
     ],
     "key": "a1",
     "link": "spelldamage"
    },
    {
     "coeff": [
      0.3
     ],
     "key": "a2",
     "link": "spelldamage"
    },
    {
     "coeff": [
      0.3
     ],
     "key": "a2",
     "link": "spelldamage"
    }
   ]
  },
  {
   "cooldown": [
    26,
    24,
    22,
    20,
    18
   ],
   "cooldownBurn": "26/24/22/20/18",
   "cost": [
    70,
    70,
    70,
    70,
    70
   ],
   "costBurn": "70",
   "costType": " pkt. many",
   "description": "Diana przyciąga i spowalnia wszystkich pobliskich wrogów.",
   "effect": [
    null,
    [
     35,
     40,
     45,
     50,
     55
    ],
    [
     2,
     2,
     2,
     2,
     2
    ],
    [
     50,
     50,
     50,
     50,
     50
    ],
    [
     4,
     4,
     4,
     4,
     4
    ],
    [
     6,
     6,
     6,
     6,
     6
    ],
    [
     0,
     0,
     0,
     0,
     0
    ],
    [
     0,
     0,
     0,
     0,
     0
    ],
    [
     0,
     0,
     0,
     0,
     0
    ],
    [
     0,
     0,
     0,
     0,
     0
    ],
    [
     0,
     0,
     0,
     0,
     0
    ]
   ],
   "effectBurn": [
    "",
    "35/40/45/50/55",
    "2",
    "50",
    "4",
    "6",
    "0",
    "0",
    "0",
    "0",
    "0"
   ],
   "image": {
    "full": "DianaVortex.png",
    "group": "spell",
    "h": 48,
    "sprite": "spell2.png",
    "w": 48,
    "x": 336,
    "y": 48
   },
   "key": "DianaVortex",
   "leveltip": {
    "effect": [
     "{{ e1 }}% -> {{ e1NL }}%",
     "{{ cooldown }} -> {{ cooldownNL }}"
    ],
    "label": [
     "Spowolnienie",
     "Czas odnowienia"
    ]
   },
   "maxrank": 5,
   "name": "Zew Księżyca",
   "range": [
    450,
    450,
    450,
    450,
    450
   ],
   "rangeBurn": "450",
   "resource": "{{ cost }} pkt. many",
   "sanitizedDescription": "Diana przyciąga i spowalnia wszystkich pobliskich wrogów.",
   "sanitizedTooltip": "Ujawnia i przyciąga wszystkich pobliskich wrogów, a następnie spowalnia ich o {{ e1 }}% na {{ e2 }} sek.",
   "tooltip": "Ujawnia i przyciąga wszystkich pobliskich wrogów, a następnie spowalnia ich o {{ e1 }}% na {{ e2 }} sek."
  },
  {
   "cooldown": [
    25,
    20,
    15
   ],
   "cooldownBurn": "25/20/15",
   "cost": [
    50,
    65,
    80
   ],
   "costBurn": "50/65/80",
   "costType": " pkt. many",
   "description": "Diana doskakuje do wroga i zadaje mu obrażenia magiczne. Lunarny Skok nie ma czasu odnowienia, jeśli użyty zostaje do teleportowania się do celu naznaczonego Księżycową Poświatą.",
   "effect": [
    null,
    [
     4,
     4,
     4
    ],
    [
     100,
     160,
     220
    ],
    [
     0,
     0,
     0
    ],
    [
     0,
     0,
     0
    ],
    [
     0,
     0,
     0
    ],
    [
     0,
     0,
     0
    ],
    [
     0,
     0,
     0
    ],
    [
     0,
     0,
     0
    ],
    [
     0,
     0,
     0
    ],
    [
     0,
     0,
     0
    ]
   ],
   "effectBurn": [
    "",
    "4",
    "100/160/220",
    "0",
    "0",
    "0",
    "0",
    "0",
    "0",
    "0",
    "0"
   ],
   "image": {
    "full": "DianaTeleport.png",
    "group": "spell",
    "h": 48,
    "sprite": "spell2.png",
    "w": 48,
    "x": 384,
    "y": 48
   },
   "key": "DianaTeleport",
   "leveltip": {
    "effect": [
     "{{ e2 }} -> {{ e2NL }}",
     "{{ cost }} -> {{ costNL }}",
     "{{ cooldown }} -> {{ cooldownNL }}"
    ],
    "label": [
     "Obrażenia na sekundę",
     "Koszt many",
     "Czas odnowienia"
    ]
   },
   "maxrank": 3,
   "name": "Lunarny Skok",
   "range": [
    825,
    825,
    825
   ],
   "rangeBurn": "825",
   "resource": "{{ cost }} pkt. many",
   "sanitizedDescription": "Diana doskakuje do wroga i zadaje mu obrażenia magiczne. Lunarny Skok nie ma czasu odnowienia, jeśli użyty zostaje do teleportowania się do celu naznaczonego Księżycową Poświatą.",
   "sanitizedTooltip": "Staje się uosobieniem mściwego księżyca, doskakując do wroga i zadając {{ e2 }} (+{{ a1 }}) pkt. obrażeń magicznych. Lunarny Skok nie musi się odnawiać, jeśli użyje się go do zaatakowania wroga naznaczonego Księżycową Poświatą. Efekt Księżycowej Poświaty zostanie usunięty ze wszystkich przeciwników, niezależnie od tego, czy byli celem Lunarnego Skoku.",
   "tooltip": "Staje się uosobieniem mściwego księżyca, doskakując do wroga i zadając {{ e2 }} <span class=\"color99FF99\">(+{{ a1 }})</span> pkt. obrażeń magicznych.<br><br>Lunarny Skok nie musi się odnawiać, jeśli użyje się go do zaatakowania wroga naznaczonego Księżycową Poświatą. Efekt Księżycowej Poświaty zostanie usunięty ze wszystkich przeciwników, niezależnie od tego, czy byli celem Lunarnego Skoku.",
   "vars": [
    {
     "coeff": [
      0.6
     ],
     "key": "a1",
     "link": "spelldamage"
    }
   ]
  }
 ],
 "stats": {
  "armor": 26.048,
  "armorperlevel": 3.6,
  "attackdamage": 53.04,
  "attackdamageperlevel": 3,
  "attackrange": 150,
  "attackspeedoffset": 0,
  "attackspeedperlevel": 2.25,
  "crit": 0,
  "critperlevel": 0,
  "hp": 589.2,
  "hpperlevel": 90,
  "hpregen": 7.428,
  "hpregenperlevel": 0.85,
  "movespeed": 345,
  "mp": 297.2,
  "mpperlevel": 40,
  "mpregen": 6,
  "mpregenperlevel": 0.8,
  "spellblock": 32.1,
  "spellblockperlevel": 1.25
 },
 "tags": [
  "Fighter",
  "Mage"
 ],
 "title": "Pogarda Księżyca"
}
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.